willsell.pl


LISTA KLUCZOWYCH FIRM I OSÓB KONTAKTOWYCH

RAPORT BADAWCZY RYNKU

PUBLIKACJA, KTÓRA OPISUJE DYNAMIKĘ SPRZEDAŻY WYBRANEGO PRODUKTU W WYBRANYM REGIONIE, ORAZ CZYNNIKI MAKRO  I MIKROEKONOMICZNE, JAK RÓWNIEŻ KULTUROWO-SPOŁECZNE, PRAWNE I TECHNOLOGICZNE, KTÓRE UKSZTAŁTOWAŁY RYNEK.


OBOWIĄZKOWYM ELEMENTEM TAKIEGO RAPORTU JEST KONKLUZJA O TYM CZY WARTO ATAKOWAĆ WYBRANY RYNEK.

POSREDNICTWO W NEGOCJACJACH

PEŁNA LISTA POTENCJALNYCH PARTNERÓW HANDLOWO-BIZNESOWYCH W REGIONIE, KTÓRA ZAWIERA IMIONA OSÓB DECYZYJNYCH ORAZ ICH DANE KONTAKTOWE.

TŁUMACZENIE PODCZAS SPOTKAŃ I TELEKONFERENCJI BIZNESOWYCH.


TŁUMACZENIE KORESPONDENCJI BIZNESOWEJ.


JĘZYKI OPERACYJNE:

ANGIELSKI, ROSYJSKI, NIEMIECKI,

DUŃSKI, FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, UKRAIŃSKI.